• Адреса: Івано-Франківська обл., м.Болехів, вул.Замкова,14

  • Контакти: 099 341 45 55
    plhc@ukr.net

193 Спеціальність ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

  • 24-12-2020, 08:30
  • Спеціальності

Освітньо-професійна програма: ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ
Шифр та назва спеціальності: 193. Геодезія та землеустрій.
Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.
Кваліфікація: технік-землевпорядник.
 
Розвиток суспільства в усі часи був пов’язаний із впорядкуванням використання землі, яка й тепер залишається основним засобом для існування людства і джерелом суспільного багатства. Потреба встановлювати межі турбувала землевласників із давніх-давен. Цю функцію виконують землевпорядники. Коли з’явилися перші представники цієї професії – достеменно невідомо. Але землевпорядник і нині є професією затребуваною як у селі, так і в місті. У нашій країні професія землевпорядника завжди користувалася пошаною, адже вона присвячена безцінному скарбу України – землі, якій завжди надавалось особливе значення.
Технік-землевпорядник готується для професійної діяльності в сфері землевпорядкування, земельного кадастру і проектно-пошукових робіт на об’єктах державного, приватного і комунального призначення.
♦ Випускники освітньої програми «Геодезія та землеустрій» отримують знання та навички, необхідні при організації і проведенні геодезичних робіт та землевпорядного проектування.
♦ При проведенні практичних занять із геодезії   використовуються тахеометри , GPS станція, нівеліри.
♦В коледжі наявні комп’ютерні класи для проведення лабораторних занять із фахових дисциплін.
♦ Студенти набувають навиків проектування з використанням програм AutoCAD, Digitel, MapInfo.

Дисципліни, які вивчаються
♦ Геодезія;
♦ Земельний право;
♦ Комп’ютеризація землевпорядного виробництва;
♦ Основи картографування;
♦ Управління земельними ресурсами;
♦ Основи сільськогосподарського виробництва;
♦ Фотограмметрія;
♦ Землевпорядне проектування;
♦ Земельне кадастр.
 
Після закінчення коледжу фаховий молодший бакалавр  забезпечує професійне виконання наступних робіт:
♦ застосовувати сучасні геоінформаційні технології під час проведення землеустрою; 
♦ розробляти документи на право власності та право користування землею, проводять роботи з роздержавлення та приватизації земель; 
♦ вести державний земельний кадастр і моніторинг земель; допомагають здійснювати управління та державний контроль за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
♦ створювати планово-картографічні, топографо-геодезичні, ґрунтові, агрохімічні матеріали;
♦ допомагаюти виконувати роботи з паспортизації та державної реєстрації земельних ділянок, є помічниками у здійсненні грошової оцінки земель та нерухомості;
♦ організовуюти продаж земельних ділянок та іншої нерухомості тощо.
 
Випускник спеціальності «Геодезія та землеустрій» може займати первинні посади землевпорядника в сільських, селищних та міських радах, відділах та управліннях Держкомзему, спеціаліста з моніторингу земель, спеціаліста з роздержавлення та приватизації земель.

Можливості працевлаштування:
♦ технік-землевпорядник;
♦ технік-проектувальник;
♦ копіювальник технічної документації;
♦ кресляр;
♦ технік-картограф;
♦ технік-геодезист.

Фотографії до матеріалу