• Адреса: Івано-Франківська обл., м.Болехів, вул.Замкова,14

  • Контакти: 099 341 45 55
    plhc@ukr.net

205 Спеціальність ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО

  • 24-12-2020, 08:33
  • Спеціальності

Освітньо-професійна програма: ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Спеціальності: 205 Лісове господарство
Освітньо-кваліфікаційний рівень: фаховий молодший бакалавр.
Кваліфікація: технік  лісового господарства
 
Лісове господарство - галузь економіки, завданнями якої є забезпечення потреб держави в деревині та інших продуктах лісу, збереження і раціональне використання всього різноманіття ресурсів лісового фонду,  водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, рекреаційних та інших функцій лісу.

Підготовка фахівця з даної спеціальності передбачає формування певних професійних компетенцій, що включають знання і вміння в області організації і керівництва всім комплексом виробничих робіт в лісі; здійснення функцій державної лісової охорони; нагляду за станом лісів і забезпеченням раціонального використання лісових ресурсів; організації всіх видів лісокористування; розробки планів і проектів з організації та ведення лісового господарства і ін.

Після закінчення навчання фаховий молодший бакалавр підготовлений до професійної діяльності в держлісгоспах, лісопаркових господарствах, лісозаготівельних, лісовпорядкувальних, лісозахисних, мисливських та інших підприємствах і організаціях у сфері лісового та лісопаркового господарства на первинних посадах: майстра лісу, майстра на лісозаготівельних роботах, техніка-таксатора, техніка-лісопатолога, техніка мисливського господарства, техніка-ґрунтознавця, техніка із лісозаготівель, а також консультантами в лісовому господарстві та в природно-заповідній справі.

Випускник  працює з нормативними документами, довідковою літературою та іншими інформаційними джерелами; користується приборами і інструментами, що використовуються в лісовому господарстві; виконує комплекс лісогосподарських, лісокультурних, лісоексплуатаційних, лісоохоронних робіт; складає технічну документацію на лісогосподарську діяльність лісництва, а також первинну документацію з лісогосподарської діяльності на виконані роботи; використовує матеріали лісовпорядкування; оформляє матеріали про лісопорушення; організовує ефективну роботу трудового колективу на основі сучасних механізмів управління, підприємництва, маркетингу; проводить інструктаж з техніки безпеки і протипожежного захисту; використовує в професійній діяльності інформаційні технології. 

Дисципліни, які вивчаються: «Лісівництво», «Лісові культури і лісомеліорація», «Дендрологія», «Лісова таксація і лісовпорядкування», «Деревинознавство і лісове товарознавство»,  «Лісозахист»,  «Охорона природи», «Озеленення населених місць», «Геодезія»,  «Лісокористування», «Ґрунтознавство».

Можливості працевлаштування
♦ у лісовому господарстві: на посаді майстра лісу, майстра лісозаготівлі, старшого майстра;
♦ у мисливському господарстві: на посаді єгеря, старшого єгеря, керівника приватного чи громадського мисливського господарства.
♦ у садово-парковому господарстві: майстрами зеленого будівництва, озеленювачами державних, комунальних установ;
♦ в екологічних і природоохоронних установах:  інспектори з охорони природи.
 
Робота фахівців лісового господарства цікава і надзвичайно важлива, особливо сьогодні, коли Україна переживає екологічну кризу, коли питання підвищення лісистості країни, збереження та підвищення продуктивності лісів, виконання лісами та лісосмугами захисних функцій, першочергово стоять на порядку денному.

Фотографії до матеріалу