• Адреса: Івано-Франківська обл., м.Болехів, вул.Замкова,14

 • Контакти: 099 341 45 55
  plhc@ukr.net

071 Спеціальність ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

 • 24-12-2020, 08:38
 • Спеціальності
 
Освітня програма   ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Шифр та назва спеціальності  071 Облік і оподаткування
Освітньо-кваліфікаційний рівень  Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Бухгалтер
 
 
    Професія бухгалтера виникла 6 тисячоліть тому. В сучасних умовах облік і аудит — інструменти управління, підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників і управлінців, фахівців інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.
Знання з обліку і аудиту дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами про фінансово-господарську діяльність на рівні держави, регіону, підприємства.
    Бухгалтер — це професія, яка завжди була й буде однією з найбільш затребуваних на ринку праці і ніколи не втратить своєї актуальності! Жодне підприємство, державне чи приватне, не може здійснювати господарську діяльність без бухгалтерського обліку. Бухгалтерів зараховують у штат співробітників або користуються послугами бухгалтерського супроводження, на яких спеціалізуються консалтингові та аутсорсингові компанії.

Дисципліни, які вивчаються
 • Бухгалтерський облік в Україні та за кордоном
 • Фінансовий облік і звітність за міжнародними стандартами
 • Економіка підприємств різних типів
 • Загальнодержавні фінанси, міжнародні фінанси, фінанси підприємств і організацій
 • Казначейська справа
 • Податкова система
 • Облік і звітність у бюджетних організаціях
 • Контроль, ревізія і аудит
 • Економічний аналіз
 • Бухгалтерський облік і звітність у банківській сфері
 • Спрощена система обліку у малому бізнесі
 • Інформаційні системи і технології в галузі
 
По закінченню навчання випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування» оволодіють такими знанням та навичками:
    
 • складання фінансової та податкової звітності;
 • ведення фінансового, податкового, управлінського обліку в різних галузях господарської діяльності;
 • калькулювання витрат та ціноутворення; ведення обліку в бюджетних, банківських установах, страхових компаніях тощо;
 • планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємств.  
Отримані професійні знання сприяють подальшому працевлаштуванню:
 • на підприємствах малого, середнього та великого бізнесу;
 • у торговельних організаціях;
 • у страхових компаніях та консалтингових фірмах;
 • у територіальних органах Державної фіскальної служби;
 • в аудиторських фірмах;
 • у територіальних органах Державної казначейської служби;
 • в органах соціального захисту населення та регіональних митницях;
 • у банківських установах;
 • у державних органах виконавчої влади;
 • в органах місцевого самоврядування та інших установах.
По закінченню навчання випускники можуть займати посади:
 • бухгалтера;
 • бухгалтера-аналітика;
 • бухгалтера-ревізора;
 • судово-бухгалтерського експерта;
 • аудитора;
 • консультанта з податків та зборів;
 • економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • фінансового аналітика;
 • консультанта з антикризових питань;
 • спеціаліста з інвестиційного менеджменту;
 • головного бухгалтера;
 • фінансового директора.

Фотографії до матеріалу